მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
მოწმის დაკითხვა
რეალური ისტორიები სასამართლო სხდომებიდან
მოსამართლე და ნაფიცი მსაჯული
ადვოკატი და მოწმე
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.