მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ბავშვის უფლებათა კოდექსი
თანასწორი ურთიერთობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან
ბავშვის უფლებათა განმარტებითი ლექსიკონი-ცნობარი
პატარა ისტორიები
''ბავშვები ციფრულ სამყაროში''
განსხვავებები არასრულწლოვნების და სრულწლოვნების მართლმსაჯულებაში
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები საქართველოში - მოკლე მიმოხილვა
მოზარდთა მშობლობა
ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა სკოლაში - ბროშურა მოსწავლეებისათვის
მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მოსწავლეებისთვის
მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები – სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის
ჰააგის 1980 წლის კონვენცია ,,ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“
პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ბავშვის უფლებათა კონვენცია (საბავშვო გამოცემა)
ბავშვის უფლებების გაგება
მოგზაურობა დიდი ევროპის სამყაროში
კომპასიტო
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე
განათლება დემოკრატიისათვის
ბავშვი და სამართალი
პრაქტიკული სამართალი (მასწავლებლის წიგნი)
პრაქტიკული სამართალი (მოსწავლის სახელმძღვანელო)
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.