მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ბავშვის უფლებების გაგება
მოგზაურობა დიდი ევროპის სამყაროში
კომპასიტო
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე
განათლება დემოკრატიისათვის
ბავშვი და სამართალი
პრაქტიკული სამართალი (მასწავლებლის წიგნი)
პრაქტიკული სამართალი (მოსწავლის სახელმძღვანელო)
პრაქტიკული სამართალი (მოსწავლის რვეული საკონსტიტუციო სამართალში)
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.