მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაცია (GCEPA) არის რეგისტრტირებული არასამაწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მიზანია უზრუნველყოს საქართველოს სასამართლოებში დამოუკიდებლობისა და ნდობის, სოციალური პასუხისმგებლობისა და ჩართულობის, პროფესიული განათლებისა და ინოვაციური მიდგომების განვითარება.

საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაცია (GCEPA)
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
ტელ: 577 284283
ელ-ფოსტა: gcepa2013@yahoo.com
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.