მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი


სიახლეები

ძარცვა - "ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-40 მუხლისადმი მიძღვნილი ანიმაციური ფილმი. დასახელებული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ბავშვმა, რომელმაც კანონი დარღვია, უნდა მიიღოს სამართლებრივი ან სხვა სახის დახმარება. მისი დაპატიმრება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მოხდეს“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი. ანიმაციური ფილმების დისკი გამოიცა „ანიმაციის განვითარების ფონდისა“ და „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლობით განხორციელებული პროექტის -„ბავშვის უფლებათა კონვეცია ანიმაციაში“- ფარგლებში. თითოეული ფილმი კონვენციის ერთ მუხლს ეძღვნება, მუხლის შინაარსი კი კონკრეტული მაგალითებით ანიმაციური ფილმის სახითაა გადმოცემული.
TEEN.COURT.GE გილოცავთ შობა-ახალ წელს
არასრულწლოვნის შრომითი უფლებები
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი არასრულწლოვნის შრომითი უფლებების შესახებ. ბლოგში ნაჩვენებია რა ასაკიდან აქვს არასრულწლოვანს დასაქმების უფლება, რა პირობებში და რა სფეროშია შესაძლებელი მისი დასაქმება.
ფილმები

ძარცვა - ,,ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში
ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-40 მუხლს, რომლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ბავშვმა, რომელმაც კანონი დარღვია, უნდა მიიღოს სამართლებრივი ან სხვა სახის დახმარება. მისი დაპატიმრება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მოხდეს". ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
სუფთა დაფა
კინონოველა ასახავს 10-11 წლის გოგო-ბიჭებისა და მათი მშობლების ურთიერთობას. ბავშვის სული ,,სუფთა დაფაა", რომელზედაც ცხოვრება, გამოცდილება, მშობლების დამოკიდებულება სერიოზულ კვალს ტოვებს.
გადაცემა "პროცესი"
გადაცემათა ციკლი: "პროცესი" - არის გადაცემათა კრებული, რომელშიც თავმოყრილია და გაანალიზებულია სამართლებრივი დავები. აღნიშნულ ვიდეოში განხილული თემაა, უკანონო მიშენება და ჯარიმა.
კაზუსი 1. თამბაქოს მიყიდვა არასრულწლოვნისათვის
17 წლის გიორგის საყვარელი გუნდია მადრიდის „რეალი“. ერთ დღესაც მას მეგობარმა ურჩია, რომ, რადგან დარწმუნებული იყო მადრიდის „რეალის“ მოგებაში, კარგი იქნებოდა, თუ ტოტალიზატორში ფსონს ამ გუნდ- ზე დადებდა, მაგრამ ტოტალიზატორის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მას ამის საშუალება არ მისცა. გიორგის აინტერესებს, ჰქონდა თუ არა ხელმძღვანელს ამის უფლება?


– დიახ, „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ კანონით (2001 წ.) ტოტალიზატორის ხელმძღვანელს მოზარდთა არდაშვების მიზნით უფლება აქვს, შეამოწმოს დაწესებულებაში შესულ (მათ შორის, არამოთამაშე) პირთა ასაკი და არასრულწლოვანების დადგენისას მათგან მოითხოვოს დაწესებულების დატოვება.


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1761-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „21 წლამდე ასაკის პირის სა- მორინეში ან/და აზარტულ კლუბში სათამაშოდ დაშვება ან 18 წლამდე ასაკის პირის სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ დაშვება...“ გამოიწვევს ორგანიზატორის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.
დღის ტერმინები

ადამიანებს, ორგანიზაციებს ან სახელმწიფოთა შორის დადებული და იურიდიულად სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმება.

[ლათ. humanus – ადამიანური]
მსოფლმხედველობა, რომელშიც მთავარი ადგილი უკავია ადამიანს, როგორც უმთავრეს ფასეულობას. ჰუმანიზმის იდეა გამსჭვალულია ადამიანის მიმართ გულისხმიერებით, სიყვარულით და ადამიანური ღირსების პატივისცემით. ჰუმანიზმი, როგორც ფილოსოფიური მოძღვრება, ჩამოყალიბდა აღორძინების ეპოქაში.

[ბერძნ. hegemonia – ჰეგემონია, ბატონობა]
სახელმწიფო დოქტრინა, რომელიც გულისხმობს ერთი რომელიმე ქვეყნის მიერ სხვა ქვეყნის (ან ქვეყნების) საკუთარი გავლენის ქვეშ მოქცევას; მისწრაფება მსოფლიო ბატონობისკენ. როგორც წესი, გამოიხატება პოლიტიკური, მორალური და ეკონომიკური შეხედულებების თავსმოხვევით და არ არის აუცილებელი ჰეგემონიის სამხედრო ძალით დამყარება. ასეთ შემთხვევაში ერთ რომელიმე სახელმწიფოს სამხედრო, ეკონომიკური, კულტურული, ინტელექტუალური უპირატესობა აძლევს საშუალებას, საკუთარი წესრიგი დაამყაროს სხვა, უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებში.

მიეკუთვნება ე. წ. კოლექტიურ უფლებებს. გულისხმობს იმას, რომ ყველა ხალხი (ერი) თანასწორია, მათ თანაბარი უფლებები აქვთ და ერთნაირი პატივისცემით უნდა სარგებლობდნენ. აქედან გამომდინარე, გაუმართლებელია ერთი ხალხის მეორეზე ბატონობა. ყველა ხალხს უნდა ჰქონდეს თვითგამორკვევის განუყოფელი და უდავო უფლება, დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს საკუთარი პოლიტიკურ სტატუსი.

სახელმწიფო მმართველობა, რომელიც ავტოკრატიული და დემოკრატიული რეჟიმების ერთგვარ ეკლექტიკურ ერთიანობას წარმოადგენს. უფრო ზუსტად, ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც ახასიათებს დემოკრატიის გარკვეული ელემენტები.
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.