მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
,,გაყინული ბავშვი - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში
2018-02-18ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ" კონვენციის მე-19 მუხლს, რომლის შინაარსის მიეხედვითაც, ,,სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვზე სათანადო ზრუნვა ხდებოდეს და უნდა დაიცვას ბავშვი მშობლების, მეურვის, ან ნებისმიერი სხვა პირის მხრიდან ძალადობის, შეურაცხყოფისა და უგულებელყოფისაგან."
ვიდეო / აუდიო

ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.