მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
თანასწორი ურთიერთობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან
2019-09-12teen.court.ge-ს ბიბლიოთეკას დაემატა კომიქსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან თანასწორი ურთიერთობების შესახებ. ,,კომიქსებში ნაჩვენები სიტუაციები ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპულ ქცევებს და ამ ქცევების მისაღებ ალტერნატივას".
ბმულები
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.