მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
"გართობა - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
2018-03-30ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის 31-ე მუხლს, რომლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს დასვენების, თამაშის, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობის უფლება“.

ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
ვიდეო / აუდიო

ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.