მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
12 განრისხებული მამაკაცი
2014-12-08დიდებული წანამძღვრები და შთაგონება ლოგიკური შეცდომებისა და ჯგუფური მენტალიტეტის შესასწავლად. ამბავი ტრიელებს ერთი მეამბოხე ნაფიცი მსაჯულის ირგვლივ. ის ახერხებს დაარწმუნოს სხვები, რომ საქმე არ არის ისეთივე ცხადი და ნათელი, როგორიც ეს სასამართლოში ჩანს. დრამატული მცდარი მოსაზრება და წინასწარ შექმნილი ცრუ შეგონება ნაფიცი მსაჯულებისა გვაჩვენებს, რომ თითქოს ისინი მსჯელობენ სრულიად მარტივ საქმეზე, სადაც შვილმა მოკლა მამა. ფილმი შეიძლება განვიხილოთ ნაფიც მსაჯულთა წრეში განვითარებული მოვლებენის ამსახველ ეკრანიზებად.
ბმულები
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.