მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
საგანმანათლებლო თამაში საკონსტიტუციო სამართალშივებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.