მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ბავშვის უფლებების გაგება
2017-06-21ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (TEEN.COURT.GE) ბიბლიოთეკას დაემატა ევროპის საბჭოს გამოცემა, "ბავშვის უფლებების გაგება".

"ყველას აქვს უფლებები. მეტიც, შენ, თუნდაც 18 წლამდე ასაკის გოგოს თუ ბიჭს, გაქვს გარკვეული უფლებები. ეს უფლებები ჩამოთვლილია გაერო-ს 1989 წლის ბავშვის უფლებათა კონვენციაში. აქვე აღნიშნულია, რა ღონისძიებებს უნდა მიმართონ სახელმწიფოებმა, რომ დაგეხმარონ ამ უფლებათა განხორციელებაში."

იხ.
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.