მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო
2017-03-30ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ.

თითოეული არასრულწლოვნისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს ზოგადი ცოდნა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ, რადგან შესაძლებელია ისინი მომავალში გახდნენ ნაფიცი მსაჯულები.

ბლოგში მოკლედ არის მიმოხილული ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარების ისტორია, ასევე:
☛ ვინ შეიძლება იყოს ნაფიცი მსაჯული?
☛ რა ასაკის პირი შეიძლება იყოს ნაფიცი მსაჯული?
☛ შეუძლია თუ არა მსაჯულობის კანდიდატს უარი თქვას ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობის შესრულებაზე?ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.