მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
არასრულწლოვნის უფლებები ოჯახში
2017-03-31მოსწავლეთა სამართლებრივ პორტალს დაემატა ტესტირება ოჯახში ბავშვთა უფლებების შესახებ.

მოცემული 19 ტესტი შეეხება ოჯახის წევრების იმ უფლებებსა და მოვალელეობს, რომლებიც აკისრიათ მათ არასრულწლოვნების მიმართ. თითოეული ბავშვის სრულფასოვანი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს რა უფლებები აქვს ოჯახში.

ტესტირების დასრულების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია გაიგოს, თუ რამდენი ქულა დააგროვა და რომელია სწორი პასუხები.გისურვებთ წარმატებას.

დროთა განმავლობაში მოსწავლეთა სამართლებრივ პორტალს დაემატება ახალი ტესტები სხვა აქტუალურ და საინტერესო თემებზე.
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.