მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ოჯახური ძალადობა
2017-04-13ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი ოჯახური ძალადობის შესახებ.

ჩანაწერში მოკლედ არის მიმოხილული:

☛ ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმის არსი;
☛ ოჯახური ძალადობის გამოვლენის სირთულე;
☛ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმები;

ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.