მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ჯიბის ფულის განკარგვის უფლებამოსილება
2017-11-22ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი არასრულწლოვნის მიერ ე.წ. ,,ჯიბის ფულის" განკარგვის უფლებამოსილების შესახებ.

ბლოგში ნაჩვენებია არასრულწლოვნის მიერ ჯიბის ფულის განკარგვის უფლებამოსილების ფარგლები და გერმანიის მაგალითზე, მითითებულია რა ოდენობის ჯიბის ფულის მიცემაა არასრულწლოვნისათვის რეკომენდირებული.
ბმულები
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.