მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
არასრულწლოვნის შრომითი უფლებები
2017-12-15ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი არასრულწლოვნის შრომითი უფლებების შესახებ.

ბლოგში ნაჩვენებია რა ასაკიდან აქვს არასრულწლოვანს დასაქმების უფლება, რა პირობებში და რა სფეროშია შესაძლებელი მისი დასაქმება.
ბმულები
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.